THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo về việc hỗ trợ, hướng dẫn, đón tiếp các đoàn tham gia Hội thao truyền thống ngành TT&TT khu vực phía nam lần XI - Bà Rịa - Vũng Tàu 2018

Tải tại đây