THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Giấy mời họp tổ chức bốc thăm thi đấu Hội thao truyền thống Ngành Thông tin và Truyền thông khu vực phía Nam Lần thứ XI – Bà Rịa – Vũng Tàu 2018

Giấy mời tải tại đây