THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo số 1 Về một số nội dung liên quan đến Hội thao truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông khu vực phía Nam lần thứ XI – Bà Rịa – Vũng Tàu 2018

Tải tại đây

                           Mẫu đăng ký