THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Hội thao truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông khu vực phía Nam lần thứ XI – Bà Rịa – Vũng Tàu 2018

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo