Sơ đồ đường đi Sơ đồ đường đi

- Sơ đồ đường đi các địa điểm khai mạc, bế mạc và thi đấu: 

 

- Sơ đồ đường đi Sân bóng đá Thành Nam (Số 01 - Nguyễn Thái Học - P. 7 - Tp. Vũng Tàu):