Đầu mối liên hệ các đơn vị tham gia Đầu mối liên hệ các đơn vị tham gia

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO,  NGƯỜI LIÊN HỆ CÁC ĐƠN VỊ THAM DỰ HỘI THAO

TT

Đơn vị

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ
(Đơn vị công tác)

Lãnh đạo đơn vị

Chức vụ
(Đoàn HT)

Điện thoại

Nam

Nữ

Trưởng đoàn

PT đoàn

Người liên hệ trực tiếp

I

Các cơ quan, đơn vị của Bộ TT&TT khu vực phía Nam (05 đơn vị)

1

Đại diện Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông tại TP. HCM

Đặng Thị Bích Vân

 

1966

Phó Trưởng Đại diện VP Bộ

x

x

 

 

0908789686

Trần Đức Hạnh

1981

 

Trưởng phòng KH-TH

x

 

x

x

0906837929

2

BÁO BƯU ĐIỆN VIỆT NAM VPĐD TẠI TP. HCM

Phạm Thị Tú Anh

 

x

Trưởng VPĐD

x

x

 

 

0934212222

Lê Thị Đông Hường

 

x

Phó Trưởng VPĐD

x

 

x

x

0903344571

3

Trung tâm Kiểm định và chứng nhận 2 - Cục Viễn thông

Lỗ Quốc Việt

x

 

Giám đốc

x

x

 

 

0283 9919066
(306)

Trần Công Khanh

x

 

Phó Giám đốc

x

 

x

 

 

Phạm Minh Sơn

x

 

CV

 

 

 

x

0938696099

Võ Ngọc Tuấn

x

 

 

 

 

 

x

0909099493

4

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II

Nguyễn Văn Thư

x

 

Phó Cục trưởng, Giám đốc TT2

x

x

 

 

0913808469

Lâm Minh Trung

x

 

Phó Giám đốc TT2

x

 

x

 

0913840246

5

Chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam tại TP. HCM

Đỗ Quang Trung

x

 

Trưởng Chi nhánh

x

x

 

 

0918464189

Phan Kim Sơn

x

 

 

x

 

x

 

 

Trần Huy Bình

x

 

Bí thư đoàn

 

 

 

x

0982820041

II

Các sở TT&TT các tỉnh, thành phố (21 đơn vị)

6

Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh

Dương Anh Đức

x

 

Giám đốc

x

x

 

 

 

Lê Quốc Cường

x

 

Phó Giám đốc

x

 

 

 

 

Nguyễn Đình Như Hương

 

x

Chánh Văn phòng

x

 

 

 

 

Huỳnh Tấn Phát

x

 

Phó Chánh Văn phòng

 

 

x

 

 

Nguyễn Minh Tâm

x

 

 

 

 

 

x

0937979114

7

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Lương Sinh

x

 

Phó Giám đốc

x

x

 

 

0913186650

Phan Đoàn Mỹ Khanh

 

x

Chánh Văn phòng

x

 

x

x

0918022979

8

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước

Nguyễn Minh Bình

1974

 

Giám đốc

x

x

 

 

0911565679

Trương Đình Vũ

1961

 

Phó Giám đốc

x

x

 

 

0913639936

Vũ Sao Sáng

1977

 

Phó Giám đốc

x

 

x

 

0988200568

Ngô Thị Nguyệt

 

x

Chánh Văn phòng

 

 

 

x

0913105052

9

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương

Lai Xuân Thành

x

 

Giám đốc

x

x

 

 

0913688000

Nguyễn Văn Khanh

x

 

Phó Giám đốc

x

 

x

 

0933001177

Võ Tấn Thành

x

 

Chánh Văn phòng

x

 

 

x

0909163777

10

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai

Lê Hoàng Ngọc

x

 

Giám đốc

x

x

 

 

 

Vũ Hoàng Khải

x

 

Phó Giám đốc

x

 

x

 

 

Giang Thị Nga

 

x

Phó Giám đốc

x

 

x

 

 

Phan Anh Tuấn

x

 

 

 

 

 

x

0915549550

11

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

Nguyễn Tấn Đức

1976

 

Giám đốc

x

x

 

 

0913955145

Trương Văn Hải

1978

 

Chánh Văn phòng

x

 

x

x

0907669239

12

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cần Thơ

Đỗ Hoàng Trung

1962

 

Giám đốc Sở

x

x

 

 

0913991382

Dương Thế Dũng

1973

 

Phó Giám đốc Sở

x

 

x

 

0913784888

Phạm Văn Nghĩa

1963

 

Phó Giám đốc Sở

x

 

x

 

 

Thái Văn Lượng

1978

 

Phó Trưởng phòng

 

 

 

x

0918542868

13

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An

Nguyễn Bá Luân

x

 

Giám đốc Sở

x

x

 

 

 

Hồ Văn Dân

x

 

Phó Giám đốc Sở

x

 

x

 

 

Huỳnh Cao Chánh

x

 

Phó Giám đốc Sở

x

 

x

 

 

Nguyễn Thanh Tây

x

 

Phó Chánh Văn phòng

 

 

 

x

0948683448

14

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang

Nguyễn Văn Vững

1960

 

Giám đốc Sở

x

 

 

 

 

Phạm Bửu Ngọc

x

 

Chủ tịch Công đoàn

x

 

 

 

 

Lê Thành Đô

x

 

CV

 

 

 

x

0919407170

15

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre

Trần Văn Thanh

1958

 

Giám đốc

x

x

 

 

0913886000

Trịnh Minh Châu

1964

 

Phó Giám đốc

x

 

x

 

0949392868

Trần Thanh Long

1978

 

CV

 

 

 

x

0914838083

16

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long

Lê Thế Vinh

x

 

Phó Giám đốc

x

x

 

x

0913889420

17

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh

Trần Văn Khoảnh

1960

 

Giám đốc

x

x

 

 

0913187593

Nguyễn Thanh Luân

1963

 

Phó Giám đốc Sở

x

 

x

 

 

Dương Thanh Lâm

1982

 

CV

 

 

 

x

0966168333

18

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp

Huỳnh Thanh Sơn

1970

 

Giám đốc Sở

x

x

 

 

0913967690

Đoàn Thanh Bình

1982

 

Phó Giám đốc Sở

x

 

x

 

0939189078

Phạm Minh Ngọc

 

 

Chánh Văn phòng

 

 

 

x

0918533133

19

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang

Trương Minh Thuần

1960

 

Giám đốc Sở

x

x

 

 

0982592222

Lê Việt Phương

1976

 

Phó Giám đốc Sở

x

 

x

 

0911920111

Dương Hoàng Vũ

 

 

Trưởng phòng KHTC

 

 

 

x

0939647648

20

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang

Lâm Văn Sển

 

 

Giám đốc Sở

x

x

 

 

0981868868

Nguyễn Hồ Phương

 

 

Phó Giám đốc Sở

x

 

 

 

 

Lê Văn Chuyển

 

 

Phó Giám đốc Sở

x

 

x

 

0919720000

Nguyễn Xuân Kiệm

 

 

Phó Giám đốc Sở

x

 

x

 

0974114499

Võ Văn Dũng

 

 

Chánh Văn phòng

 

 

 

x

0918412022

21

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang

Phạm Văn Tửu

1964

 

Giám đốc

x

x

 

 

0913705970

Nguyễn Hồng Hài

1978

 

Phó Giám đốc

x

 

x

 

0908535567

Lê Thanh Tâm

1974

 

Phó Giám đốc

x

 

 

 

 

Lương Thị Kim Tỏa

 

x

Phó  Chánh Văn phòng

 

 

 

x

0907357090

22

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng

Dương Quốc Việt

1971

 

Giám đốc

x

x

 

 

0913983483

Võ Quốc Thể

x

 

Chánh Văn phòng

 

 

 

x

0974125152

23

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu

Trương Hồng Trang

 

1979

Giám đốc Sở

x

x

 

 

0918509499

Phạm Thống Nhất

1977

 

Phó Giám đốc Sở

x

 

x

 

0913892892

Thái Kinh Luân

1959

 

Phó Giám đốc Sở

x

 

 

 

 

Bùi Thanh Toàn

1976

 

Phó Giám đốc Sở

x

 

 

 

 

Trần Nhật Huy

1980

 

Chánh Văn phòng

 

 

 

x

0901002003

24

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau

Trần Quốc Chinh

x

 

Phó Giám đốc Sở

x

 

 

 

0912270271

Trần Việt Chương

x

 

 

 

x

 

 

0913688477

Trần Quang Khởi

x

 

 

 

 

 

x

0944606708

25

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng

Nguyễn Viết Vân

1966

 

Giám đốc Sở

x

 

 

 

 

Huỳnh Minh Hải

1974

 

Phó Giám đốc Sở

x

x

 

 

0911671167

Nguyễn Đạo Hoàng

1975

 

Chánh Văn phòng

x

 

x

x

0931278788

26

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lê Văn Lâm

1966

 

Phó Giám đốc Sở

x

x

 

 

0988183579

Hoàng Văn  Định

1960

 

Phó Giám đốc Sở

x

 

x

 

0902500068

Trương Hữu Chiến

1972

 

Phó Giám đốc Sở

x

 

x

 

0888870879

Nguyễn Kỳ

1978

 

Chánh Văn phòng

 

 

 

x

0933939596

III

Một số doanh nghiệp trong ngành TT&TT trên địa bàn Tỉnh BR-VT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lương Minh Châu

x

 

Trưởng Phòng HC-TH

x

x

 

x

0918004555

28

Bưu điện Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dương Minh Chính

1972

 

Phó Giám đốc

x

x

 

x

0913841087

29

Trung Tâm mạng lưới Mobifone Miền Nam

Lê Mậu Đệ

x

 

 

x

x

 

 

0908049779

Lê Tuấn Anh

x

 

 

x

 

x

 

0901666886

Đỗ Trung Trực

x

 

 

 

 

 

x

01285506868

30

CN Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nguyễn Bá Tấn

x

 

 

x

x

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Phương

 

x

 

 

 

 

x

0908345878

31

Viễn Thông Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phạm Hoàng Phong

x

 

 

x

x

 

 

0913948585

Giang Sỹ Cường

x

 

 

 

 

 

x

0913840013

32

Viettel Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Mobifone Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG SỐ ĐOÀN THAM GIA 33 đoàn