Đầu mối hỗ trợ các Đoàn Đầu mối hỗ trợ các Đoàn

Danh sách CCVC Sở TTTT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trực tiếp hỗ trợ,

hướng dẫn, đón tiếp các đoàn tham dự:

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

TT Đoàn

Hỗ trợ, hướng dẫn Đoàn

I

Sở Thông tin và Truyền thông

1

Nguyễn Kỳ

Chánh Văn phòng

0933.939.596

1

Đại diện Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông tại TP. HCM

24

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau

2

Nguyễn Bảo Bình

Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT

0913.863.263

2

Báo Bưu điện Việt Nam, VPĐD tại TP. HCM

3

Trung tâm Kiểm định và chứng nhận 2 - Cục Viễn thông

3

Trần Quản Xuân

Trưởng phòng TT-BCXB

0913.948.285

14

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang

17

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh

4

Nguyễn Minh Hải

Phó Chánh Văn phòng

0982.494.448

5

Chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam tại TP. HCM

5

Nguyễn Đức Toàn

Phó phòng VT-CNTT

0906.828.248

4

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II

6

Lưu Trường Chinh

Phó chánh Thanh tra

0903.053.239

10

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai

7

Lê Nguyễn Hoàng Trinh

Phó phòng VT-CNTT

0917.817.040

7

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận

8

Hoàng Anh Đức

Chuyên viên

 097.5448.492

8

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước

9

Nguyễn Ngọc Hòa

Chuyên viên

0949.495.679

9

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương

10

Mai Xuân lập

Chuyên viên

0982.871.617

6

Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh

11

Nguyễn Văn Tuấn

Chuyên viên

0907.343.567

11

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

12

Lê Hoài Nam

Chuyên viên

0908.270.305

12

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cần Thơ

13

Trang mạch Hoàng Nguyên

Chuyên viên

0909.813.717

13

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An

14

Hồ Hữu Nhân

Thanh tra viên

0988.935.847

15

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre

15

Nguyễn Minh Luân

Chuyên viên

0944.011.611

16

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long

II

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông

16

Nguyễn Tiến Minh

Trưởng phòng HC-TH

0903980828

18

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp

17

Nguyễn Văn Hoàng Luân

Trưởng phòng Hạ tầng

0917.184.999

19

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang

18

Phạm Huỳnh Quang Vinh

Phó Trưởng phòng Hạ tầng

0939156783

20

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang

19

Nguyễn Bảo Điền

Phó Trưởng phòng HC-TH

0942.377.272

21

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang

20

Đỗ Hùng Hiệp

Chuyên viên

0122.770.2227

22

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng

21

Tạ Châu Thuận

Chuyên viên

01223.851.188

23

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu

22

Nguyễn Minh Chiến

Chuyên viên

0168.219.7651

25

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng