Chương trình hội thao Chương trình hội thao

 CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG HỘI THAO TRUYỀN THỐNG NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG KHU VỰC PHÍA NAM, LẦN THỨ XI BÀ RỊA-VŨNG TÀU 2018     Ngày 17/08/2018 ( Thứ...
1. Môn cầu lông 2. Môn bóng bàn 3. Môn Tennis (Quần vợt) 4. Môn bóng đá mini nam 5. Môn kéo co 6. Môn nhảy dây tập thể ...
CHƯƠNG TRÌNH BẾ MẠC HỘI THAO TRUYỀN THỐNG NGÀNH THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG KHU VỰC  PHÍA NAM LẦN THỨ XI -  BÀ RỊA VŨNG TÀU 2018 Địa điểm:   Nhà hàng...
    CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC HỘI THAO TRUYỀN THỐNG NGÀNH THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG KHU VỰC  PHÍA NAM LẦN THỨ XI - BÀ RỊA VŨNG TÀU 2018 ...
Các môn thi đấu trong Hội thao 1. Các môn thi đấu: Hội thao truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông khu vực phía Nam lần thứ XI - Bà Rịa - Vũng Tàu 2018 bao gồm 09 môn thi đấu như...