Chương trình bế mạc Chương trình bế mạc

CHƯƠNG TRÌNH BẾ MẠC

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG NGÀNH THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG KHU VỰC  PHÍA NAM

LẦN THỨ XI -  BÀ RỊA VŨNG TÀU 2018

Địa điểm:  Nhà hàng Maxim's 36 Nguyễn Thái Học, TP. Vũng Tàu   Thời gian:  11g30 ngày 18  tháng 8 năm 2018

 

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Chủ trì

Thực hiện

1

Tập trung các đoàn tại Nhà hàng Maxim's 36 Nguyễn Thái Học, ổn định tổ chức

11g0-11g30

BTC

Tiểu Ban hậu cần, Lễ tân khánh tiềt

Tiểu Ban chuyên môn

2

 Tuyên bố lý do

11g30-11g35

BTC

MC tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

3

Báo cáo tổng kết giải

11g35-11g45

BTC

Lãnh đạo ngành TT&TT

4

Công bố kết quả thi đấu và trao giải lần lượt theo thứ tự Nhất, Nhì, Ba..cho các bộ môn

11g45-12g15

Sở TTTT

- MC mời VĐV lên nhận giải và lãnh đạo lên trao giải

- Lễ tân thực hiện nghi thức.

- BTC chuẩn bị cờ, cúp, tiền thưởng

5

Trao cờ tăng hoa cho đơn vị tổ chức lần sau

12g15-12g20

BTC

MC giới thiệu

6

Phát biểu đơn vị đăng cai lần thứ XII-2019

12g20-12g25

Đại diện lãnh đạo đơn vị đăng cai

 

7

Bế mạc